De dorpsfanfare

Blijspel in 4 bedrijven.

Speeldata: 22 – 28 – 29 – 30 september 1979

De Dorpsfanfare is een bewerking op zijn Laarns van de novelle “De Fanfare De Sint-Jansvrienden” van Ernest Claes, met ondermeer een parodie op de in vroeger jaren schering en inslag zijnde Laarnse bijnamen. Met oprecht dank en waardering voor het werk van de medewerkers en allen die hun steentje hebben bijgedragen tot het mogelijk maken van deze vertoning. Een speciaal woordje dank voor het gebruik van de kostumering van de Oogststoet Massemen en Houten Muziek – Boskant Wetteren. Aan U vrienden-Sympathisanten, toeschouwers veel kijk en luistergenot.

Rolverdeling

Albert Boerkens – Gust Van de Velde
Leentje Boerkes – Martine Van Damme
Rik Keuninck – Geert Van Damme
Je Schieters – Dirk De Wilde
Pastoor – Herman Lostrie
Wanne Van Damme – Joanna Praet
Florken Van Damme – Ignace De Baerdemaeker
Dolf Baust – Emiel Claus
Jan Praet – Adolf Covent
Daron Damar – Derbeur Dennis Eelbode
Sander Sompetters – Wim Baetens
Peer Caboon – Roger Baetens
Cesar Sompetters – Remy De Roder
Fiel Mostaard – Gino Eelbode

Decorontwerp – Bouw

Julien De rocker

Techniek & belichting

Billy Woodall

Kostumering

Ann Thibau

Regie

Gaston M van der Gucht

De zoeten inval

Een bloederige komedie in twee bedrijven van Dany Bekaert.

Speeldata: september 1978

Als twee vampiers, de baron Nestor van ’t Hart ten Bloede en de baronesse Jacqueline du Sang dans la Bouche, zich wegens bloedvergiftiging voor vijftig lange jaren moeten terugtrekken in hun geheime grafkelder?…. Als een linke Gentenaar prompt bezit neemt van hun ogenschijnlijk verlaten kasteel, en dit verkoopt tot er nog alleen de salon van overblijft?….. Als die salon op zijn beurt voor een appel en een ei wordt opgekocht door Gust Opschrift, de vroegere messenslijper van Laarne, en deze er een gezellig boerencaf├ę van maakt?…. En als we onze vrienden, zich van geen kwaad bewust, vijftig jaar na de gedwongen retraite van de twee vampiers, op een doordeweekse, Laarnse decemberochtend terugvinden?…. Kijkt en ge zult zien.

Rolverdeling

Nestor van ’t Hart ten Bloede – Herman Lostrie
Jacqueline du Sang dans la bouche – Erna Desmedt
Gust Opschrift – Gustaaf Van de Velde
Slietse Opschrift – Johanna Praet
Herman Opschrift – Geert Van Damme
Marcella Opschrift – Georgette Delamerche
Birke – Emiel Claus
Car – Dirk Raman
Remie – Adolf Covent
Jeanineke – Christiane Baeten
Dokter Odillon De Vlieger – Chris de Voldere
Fons Ziekenbond – Roger Baetens
Vijfenvijftigjarige Maagd – Blancquaert Maria
Dracula – Leys Roger
Barnard van t’ Hart ten Bloede – Roger Baetens
Gentenaar – Eelbode Dennis
Amerikaan – Woodall Billy
En als speciale gastvedette Albert Van Damme, in de rol van de afscheidnemende wereldkapioen veldrijden

Regie

Dany Bekaert

Belichting

Maurice Blanquaert

Kostuums

Anne Thibau

Schilderijen

Dirk Goedertier

Grime

Christiane Baeten
Dennis Eelbode

Souffleurs

Regina De Coster
Anne Thibau

Decor

Yvette Van de Velde
Chris de Voldere